Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt

Tom 24. nr 1
Marzec 2019

Reakcje opóźnione w alergii na leki – diagnostyka przyczynowa (streszczenie)
Marta Jaworska, Katarzyna Piotrowicz-Wójcik, Iwona Popiołek, Grzegorz Porębski
W artykule podsumowano najważniejsze praktyczne zagadnienia dotyczące tytułowego tematu oraz wskazano obszary wymagające dalszych badań lub takie, w których obecne podejście do stosowanych metod i kolejne kroki diagnostyczne może być dyskusyjne. Omówiono rolę testów śródskórnych i płatkowych, testów in vitro oraz testów prowokacyjnych w diagnostyce przyczynowej opóźnionych reakcji polekowych, ze szczególnym uwzględnieniem populacji dziecięcej i ciężkich skórnych reakcji polekowych.
Słowa kluczowe: alergia na leki, nadwrażliwość na leki, reakcje opóźnione, testy skórne, test prowokacyjny, testy in vitro
Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt