Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt

Tom 24. nr 1
Marzec 2019

Zaburzenia funkcji układu oddechowego i układu krążenia u chorych na mastocytozę (streszczenie)
Marlena Sztormowska, Marek Niedoszytko
Mastocytoza jest rzadką chorobą mieloproliferacyjną związaną z rozrostem mastocytów oraz ich gromadzeniem w narządach takich jak skóra, błony śluzowe, szpik, wątroba, śledziona, węzły chłonne i inne. Mnogość objawów związana jest z naciekaniem przez mastocyty różnych narządów, także z uwalnianiem przez nie mediatorów takich jak histamina i prostaglandyny. Artykuł jest przeglądem piśmiennictwa dotyczącego rzadkich manifestacji chorób komórek tucznych. Płucna i sercowo-naczyniowa lokalizacja mastocytozy jest bardzo rzadka. Wiele przypadków nie ma potwierdzenia histopatologicznego. Zespół Kounisa jest współwystępowaniem ostrych zespołów wieńcowych obejmujących skurcz naczyń wieńcowych, ostry zawał mięśnia sercowego i zakrzepicę w stencie w przebiegu reakcji alergicznej, nadwrażliwości lub reakcji anafilaktoidalnej. Kardiomiopatia Takotsubo jest przejściową lokalną dysfunkcją skurczową i rozkurczową lewej komory. Zajęcie płuc w przebiegu mastocytozy objawia się najczęściej nadwrażliwością oskrzeli podobnie jak w przebiegu astmy i obecnością drobnych guzków w tkance płucnej.
Słowa kluczowe: mastocytoza, komórka tuczna, histamina, astma, kardiomiopatia
Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt