Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt

Tom 24. nr 2
Czerwiec 2019

Oznaczanie przeciwciał w codziennej praktyce. Część II - podstawowe definicje związane z zaburzeniami syntezy przeciwciał, czynniki wpływające na ich stężenie i diagnostyka różnicowa (streszczenie)
Katarzyna Napiórkowska-Baran, Sylwia Kołtan, Joanna Zalewska, Marcin Ziętkiewicz, Marcin Kucharski, Krzysztof Pałgan, Ewa Alska, Marta Tykwińska, Oliwia Abramczyk, Zbigniew Bartuzi
Oznaczenie przeciwciał jest podstawą rozpoznania wielu chorób. Każdego dnia lekarze oznaczają przeciwciała swoiste u swoich pacjentów. Dużym zainteresowaniem cieszy się każde nowo poznane przeciwciało, które charakteryzuje się wysoką czułością i swoistością. Artykuł zawiera informacje o najczęściej popełnianych błędach przy oznaczeniu przeciwciał. Pomimo dużego znaczenia tych badań, coraz szerszego ich wykorzystywania, w literaturze brak jest praktycznego przewodnika, który pozwalałby usystematyzować podstawową wiedzę kliniczną na ich temat, szczególnie w zakresie diagnostyki różnicowej. Czasem zdarza się, że badania te wykonywane są rutynowo, a wynik ujemny jest podstawą do wykluczenia rozpoznania danej jednostki chorobowej, pomimo jej obecności. Przeciwciała są immunoglobulinami tj. jednymi z najważniejszych białek układu odpornościowego i charakteryzują się specyficznymi właściwościami. Istnieją określone wskazania, kiedy powinno oznaczać się całkowite stężenia poszczególnych klas immunoglobulin i ocenić, czy pacjent w ogóle je produkuje lub produkcja ich jest zaburzona. Powinniśmy również posiadać wiedzę, które leki mogą wpływać na ich stężenie, a w niektórych przypadkach oceniać ich stężenia łącznie ze stężeniem białka całkowitego oraz frakcji γ-globulin, w której zawarte są przeciwciała. W tej części artykułu omówiono podstawowe definicje związane z zaburzeniami syntezy przeciwciał, czynniki wpływające na ich stężenie oraz diagnostykę różnicową.
Słowa kluczowe: przeciwciała, immunoglobuliny, hipogammaglobulinemia, hipergammaglobulinemia, pierwotne niedobory odporności, wtórne niedobory odporności, niedobory humoralne
Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt