Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt

Tom 24. nr 2
Czerwiec 2019

Fora internetowe poświęcone atopowemu zapaleniu skóry – wyniki analizy treści (streszczenie)
Adrianna Chromińska, Filip Raciborski
Wprowadzenie. Atopowe zapalenie skóry jest chorobą objawiającą się świądem, wykwitami oraz suchą skórą. Występowanie AZS na świecie szacuje się na poziomie 2-23% u dzieci, natomiast u osób dorosłych stanowi 7,1%. W Polsce zaś występuje na poziomie 5,3% i 4,3% u dzieci (kolejno w wieku 6-7 i 13-14 lat) oraz dorosłych – 3,02%. Cel pracy. Poznanie i sklasyfikowanie informacji dotyczących AZS publikowanych na forach internetowych oraz odniesienie się do stosowanych działań prewencyjnych. Materiał i metody. W badaniu zastosowano metodę analizy treści. Analizie jakościowej oraz ilościowej poddane zostały treści dotyczące AZS zamieszczane na forach. Oceniono 40 portali z czego do badania włączono 7. Publikowane informacje były w języku polskim i zostały sklasyfikowane do 9 głównych kategorii. Wyniki. Najczęściej publikowane informacje dotyczyły leczenia oraz pielęgnacji skóry atopowej. Wszystkie portale posiadały wątki dotyczące otrzymywanych zaleceń lekarskich oraz leczenia naturalnego. Na 6 portalach udostępnione treści dotyczyły stosowanych leków, ich skuteczności, ceny. Wątki o pielęgnacji skóry dzieci oraz dorosłych znajdowały się na 6 forach. Siedem portali posiadało wpisy dotyczące polecanych kosmetyków oraz ich skuteczności. Pozostałe kategorie obejmują posty dotyczące m.in. przyczyn powstania (występowało na 5 forach), objawów, diagnostyki, porad innych użytkowników (6 forów), unikania przedmiotów codziennego użytku oraz aplikacji Dermaveel (5 portali). Wnioski. W wyniku analizy stwierdzono, iż fora internetowe stanowią źródło wiedzy na temat AZS dla pacjentów i ich bliskich. Dla części użytkowników forum stanowi pewnego rodzaju grupę wsparcia pomocną w walce z chorobą. Uciążliwe objawy obniżają jakość życia pacjenta oraz jego rodziny, a leczenie wpływa na obciążenie budżetu domowego.
Słowa kluczowe: atopowe zapalenie skóry, forum, jakość życia, analiza treści, leczenie
Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt