Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt

Tom 24. nr 3
Wrzesień 2019

Zmiany w zaleceniach Światowej Inicjatywy na Rzecz Zwalczania Astmy (GINA) 2019 – ważne modyfikacje sposobu leczenia (streszczenie)
Aleksandra Likońska, Marek L. Kowalski, Maciej Chałubiński
W tym artykule jest zawarte podsumowanie zmian w zaleceniach Światowej Inicjatywy na Rzecz Zwalczania Astmy (GINA) opracowane na podstawie pełnego raportu, który został opublikowany w czerwcu 2019 roku. Uważa się, że zmiany te są najważniejszymi od 30 lat, ponieważ lek zalecany od ponad 50 lat, czyli krótko działający β2-mimetyk wziewny (SABA) nie jest już rekomendowany jako lek doraźny. Obecnie zalecane jest stosowanie połączenia budezonidu z formoterolem, czyli wziewnego glikokortykosteroidu z długo działającym β2-mimetykiem wziewnym. W dalszej części opisane są zmiany w zaleceniach w astmie ciężkiej.
Słowa kluczowe: astma, rekomendacje, LABA, SABA, astma lekka, astma ciężka
Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt