Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt

Tom 24. nr 3
Wrzesień 2019

Częstość występowania celiakii u chorych z niecharakterystycznymi objawami sugerującymi nadwrażliwość pokarmową (streszczenie)
Barbara Rymarczyk, Joanna Glück, Barbara Rogala
Wprowadzenie. Zboża stanowią podstawę żywienia na całym świecie, jednak w ostatnich latach pojawiły się liczne doniesienia o szkodliwym wpływie glutenu na zdrowie, a dieta bezglutenowa stała się elementem tzw. „zdrowego stylu życia”. Cel pracy. Ocena częstości występowania celiakii u chorych z objawami ze strony skóry i/lub przewodu pokarmowego sugerujące objawy nadwrażliwości pokarmowej oraz charakterystyka kliniczna tej grupy chorych. Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 33 chorych (28 kobiet i 5 mężczyzn) w wieku 19-52 lat (średnio 33±7,9), z niecharakterystycznymi dolegliwościami sugerującymi nadwrażliwość pokarmową. W wywiadzie uwzględniono współwystępowanie chorób z kręgu atopii, chorób z autoagresji oraz rodzinnego występowania celiakii. U wszystkich wykonano punktowe testy skórne z zestawem alergenów wziewnych i pokarmowych. Oznaczono stężenia asIgE skierowanych przeciwko alergenom pokarmowym, przeciwciał antygliadynowych w klasie IgG i IgA oraz przeciwko transglutaminazie tkankowej w klasie IgG i IgA. Wyniki. Wszyscy badani wiązali występowanie dolegliwości ze spożywaniem pieczywa. U 8 (24%) osób współistniały choroby z kręgu atopii. Punktowe testy skórne wykazały uczulenie na alergeny wziewne u 11 osób (33%), u 3 (9%) chorych na alergeny pokarmowe. U 6 (18%) osób stwierdzono stężenia asIgE przeciwko wybranym alergenom pokarmowym powyżej 1 kl. (0,35 IU/ml.) Rozpoznania celiakii nie potwierdzono u żadnej z badanych osób. U 2 osób (6%) stwierdzono podwyższone stężenie przeciwciał antygliadynowych (anty DGP IgG). Wnioski. W diagnostyce różnicowej chorych z objawami nadwrażliwości pokarmowej należy uwzględnić choroby glutenozależne. Poszerzenie diagnostyki redukuje narażenie chorych na stosowanie diety bezglutenowej jedynie do uzasadnionych przypadków. Pominięcie diagnostyki w kierunku chorób glutenozależnych naraża chorego na niebezpieczne odległe skutki stosowanej diety.
Słowa kluczowe:celiakia, nieceliakalna nadwrażliwość na gluten, alergia na pszenicę/gluten dieta bezglutenowa
Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt