Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt

Tom 24. nr 3
Wrzesień 2019

Nadwrażliwość na cefalosporyny o dwóch różnych łańcuchach bocznych (streszczenie)
Lesia Rozłucka, Katarzyna Słota, Barbara Rogala, Joanna Glück
Antybiotyki beta-laktamowe stanowią jedną z najczęstszych przyczyn alergii na leki. W grupie cefalosporyn nadwrażliwość może dotyczyć zarówno pojedynczego antybiotyku, antybiotyków o identycznej budowie łańcucha bocznego, jak i całego pierścienia beta-laktamowego. Wstrząs anafilaktyczny spowodowany cefalosporynami jest zjawiskiem rzadkim. W artykule przedstawiamy przypadek pacjentki, początkowo tolerującej cefalosporyny, u której wykazano nadwrażliwość krzyżową na dwie cefalosporyny o różnej budowie łańcucha bocznego. Pogłębienie diagnostyki umożliwiło wykluczenie nadwrażliwości na pierścień beta-laktamowy oraz wytypowanie bezpiecznych antybiotyków beta i nie-beta-laktamowych. Omówiono diagnostykę nadwrażliwości na antybiotyki, występowanie reakcji krzyżowych oraz postępowanie w przypadku potwierdzenia nadwrażliwości.
Słowa kluczowe: nadwrażliwość na leki, cefalosporyny, beta-laktamy, reakcja krzyżowa, anafilaksja
Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt