Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt

Tom 24. nr 4
Grudzień 2019

Alergia pokarmowa a atopowe zapalenie skóry. Aktualne poglądy i opinie (streszczenie)
Jagoda Karczewska, Natalia Ukleja-Sokołowska, Zbigniew Bartuzi
Liczba osób cierpiących z powodu atopowego zapalenia skóry z roku na rok rośnie. Choroba ta ma złożoną etiologię, a jednym z czynników nasilających jej objawy jest nadwrażliwość pokarmowa. Istnieje wiele prac wskazujących na udział alergii pokarmowej na zaostrzenia atopowego zapalenia skóry. Niemniej dokładniejsza rola alergii pokarmowej w tym procesie pozostawia wiele do wyjaśnienia. Interesującym jest fakt, że istnieją doniesienia naukowe wykazujące znaczącą poprawę stanu skóry chorych z AZS po wyeliminowaniu z ich diety pokarmów uczulających. Praca ma na celu, na podstawie aktualnej literatury krajowej i zagranicznej, zebranie i usystematyzowanie wiedzy na temat wspólnego występowania AZS i alergii pokarmowej oraz wpływu alergii pokarmowej na przebieg AZS.
Słowa kluczowe: astma, rekomendacje, LABA, SABA, astma lekka, astma ciężka
Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt