Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt

Tom 24. nr 4
Grudzień 2019

Wstrząs anafilaktyczny u pacjentki w okresie przedmiesiączkowym w trakcie immunoterapii jadem pszczoły (streszczenie)
Mateusz Leśny, Joanna Zielińska, Natalia Ukleja-Sokołowska, Krzysztof Pałgan, Kinga Lis, Magdalena Żbikowska-Gotz, Zbigniew Bartuzi
Wprowadzenie. Alergia na jad owadów błonkoskrzydłych jest istotnym problemem klinicznym. Skuteczną metoda terapii alergii na jad tych owadów jest swoista immunoterapia alergenowa. Niestety podczas stosowania immunoterapii mogą wystąpić niepożądane reakcje anafilaktyczne, o szerokim spektrum objawów. Opis przypadku. Chora lat 31 w czerwcu 2016 roku przebyła wstrząs anafilaktyczny po użądleniu przez pszczołę. Testy śródskórne z jadem pszczoły były dodatnie, a stężenie IgE całkowitego wynosiło 79,08 kU/l; IgE alergenowo swoiste na jad osy (sIgE) mniej niż 0,35 kU/l (klasa 0); IgE alergenowo swoiste na jad pszczoły (sIgE) 11,81 kU/l (klasa 3). Chora została zakwalifikowana do swoistej immunoterapii alergenowej. W okresie od lipca do grudnia 2017 roku pacjentka sześciokrotnie otrzymała podtrzymującą dawkę jadu pszczoły, bez powikłań miejscowych i uogólnionych. W styczniu 2018 roku pacjentka zgłosiła się celem podania 7 dawki podtrzymującej. Po około 10 minutach od podania 100 μg preparatu Venomenhal pszczoła, wystąpiły u pacjentki objawy wstrząsu anafilaktycznego. Zastosowano leczenie przeciwwstrząsowe, w tym dwukrotnie podano adrenalinę, uzyskując poprawę stanu chorej. Pacjentka była w okresie przedmiesiączkowym, a w cyklu miesiączkowym poprzedzającym podanie szczepionki odstawiła tabletki antykoncepcyjne. Nie było innych czynników nasilających przebieg reakcji alergicznych. Podsumowanie. Wstrząs anafilaktyczny u pacjentki wystąpił podczas stosowania immunoterapii podtrzymującej, pomimo braku powikłań w trakcie immunoterapii inicjującej oraz 6 pierwszych dawek podtrzymujących. Na wystąpienie anafilaksji prawdopodobnie miał wpływ okres przedmiesiączkowy oraz odstawienia doustnych leków antykoncepcyjnych.
Słowa kluczowe:menstruacja, jad owadów błonkoskrzydłych, wstrząs anafilaktyczny, alergia
Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt