Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt

Tom 25. nr 1
Marzec 2020

Stanowisko grupy ekspertów Polskiego Towarzystwa Alergologicznego w sprawie postępowania u chorych na astmę i choroby alergiczne w okresie pandemii SARS-CoV-2 (streszczenie)
Marek L Kowalski, Zbigniew Bartuzi, Anna Bręborowicz, Magdalena Czarnecka-Operacz, Jerzy Kruszewski, Marek Kulus, Marcin Moniuszko, Marek Niedoszytko, Marita Nittner-Marszalska, Roman J. Nowicki, Barbara Rogala, Maciej Chałubiński, w ramach Sekcji PTA „Mikrobiom, infekcje, a alergia”
Celem dokumentu jest dostarczenie lekarzom alergologom wskazówek dotyczących właściwego postępowania u pacjentów z astmą oskrzelową i chorobami alergicznymi w czasie trwania pandemii SARS-CoV-2. Postępowanie takie powinno prowadzić do zmniejszenia prawdopodobieństwa infekcji SARS-CoV-2 poprzez ograniczenie społecznych kontaktów pacjenta - równolegle alergolog powinien zapewnić właściwe leczenie chorób podstawowych. Eksperci przestawiają osiemnaście zaleceń dotyczących postępowania w okresie pandemii (w tym kontynuacji swoistej immunoterapii i leczenia biologicznego) rekomendując ograniczenie wizyt i zastąpienie ich kontaktem z pacjentem drogą telefoniczną lub internetową. U większości chorych dotychczasowe leczenie przeciwastmatyczne i przeciwalergiczne powinno być kontynuowane, ale w indywidualnych przypadkach decyzja, co do postępowania spoczywa w rękach lekarza prowadzącego mającego bezpośrednią i pełną wiedzę o stanie zdrowia i oczekiwaniach chorego, jak również o realnych możliwościach działania.
Słowa kluczowe: pandemia SARS-CoV-2, COVID-19, astma , choroby alergiczne
Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt