Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt

Tom 25. nr 1
Marzec 2020

Indukcja tolerancji w alergii na pokarmy (streszczenie)
Aneta Krogulska
Alergia pokarmowa to choroba obarczona ryzykiem wystąpienia reakcji anafilaktycznych, łącznie ze zgonem, o narastającej częstości występowania. Stale poszukuje się nowych metod jej leczenia i prewencji. Takie nadzieje stwarza indukcja tolerancji, czyli procesu, który ulega zaburzeniu w jej przebiegu. W pierwszej części artykułu omówione są metody indukcji tolerancji w prewencji pierwotnej alergii pokarmowej, takie jak: ekspozycja na alergeny, karmienie piersią, znaczenie składników dietetycznych i mikrobiomu. W drugiej części omówiono znaczenie immunoterapii w indukcji tolerancji u pacjentów z już rozwiniętą alergią pokarmową i porównano ją do standardowych metod leczenia, jaką jest dieta eliminacyjna. Czytelnik znajdzie tu informacje na temat metod, wskazań, przeciwwskazań, patomechanizmu, skuteczności, bezpieczeństwa oraz nowych metod odczulania.
Słowa kluczowe: indukcja tolerancji, prewencja pierwotna, alergia pokarmowa, immunoterapia, dzieci
Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt