Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt

Tom 25. nr 1
Marzec 2020

Ślina jako materiał biologiczny przydatny w diagnostyce alergii na pokarmy (streszczenie)
Wojciech Kowalczyk, Kinga Lis, Magdalena Żbikowska-Götz, Zbigniew Bartuzi
Szacuje się, że około 27% białek zawartych w ślinie pochodzi z krwi. Ze względu na specyfikę alergii pokarmowej, ślina wydaje się być niezwykle miarodajnym materiałem do badań laboratoryjnych, o dużej przydatności klinicznej. Jest to materiał łatwo dostępny i prosty do pobrania różnymi technikami, w tym z zastosowaniem standaryzowanych probówek do pozyskiwania śliny. Z dostępnych danych literaturowych wynika, że aktualnie stosowane metody pobierania śliny nie mają znaczącego wpływu na uzyskiwane wyniki mierzonych parametrów laboratoryjnych, w tym stężenia całkowitego IgE. Obiecujące są również wyniki odnoszące się do stężenia IgE swoistych dla różnych alergenów pokarmowych w ślinie w porównaniu do wartości zmierzonych w surowicy, jednak skąpość dostępnych w piśmiennictwie badań ogranicza wnioskowanie. Ślina wydaje się być dobrym materiałem do diagnostyki alergii na pokarmy i z pewnością temat ten wymaga dalszych badań.
Słowa kluczowe: ślina, diagnostyka alergii pokarmowej, IgE
Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt