Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt

Tom 25. nr 1
Marzec 2020

Zastosowanie testu aktywacji bazofili w diagnostyce i monitorowaniu alergii na pokarm u dzieci (streszczenie)
Julia Gawryjołek, Aneta Krogulska
Test aktywacji bazofili (ang. Basophil Activation Test, BAT) jest badaniem czynnościowym, określanym niekiedy mianem „doustnej próby prowokacji w probówce”. Choć diagnostyka komponentowa przyczyniła się do istotnego wzrostu czułości i swoistości badań diagnostycznych, to żadna z aktualnie stosowanych metod nie pozwala na zróżnicowanie pomiędzy pacjentami uczulonymi, ale tolerującymi alergen a pacjentami uczulonymi z objawami alergii. W związku z tym badanie to ma zastosowanie kliniczne w diagnostyce i monitorowaniu chorób alergicznych m.in. alergii pokarmowej. Test ten może służyć również jako dodatkowe narzędzie do przewidywania ciężkości reakcji klinicznej oraz oceny progu reaktywności w alergii na pokarmy. BAT cechuje się bardzo dużą czułością i swoistością. Wprowadzenie BAT do codziennego użytku klinicznego wymagałoby standaryzacji procedur laboratoryjnych i sposobu analizy danych oraz klinicznej walidacji testu. Badania z zastosowaniem BAT wymagają kontynuacji, przede wszystkim celem ustalenia jego miejsca w algorytmach diagnostycznych chorób alergicznych.
Słowa kluczowe: alergia pokarmowa, test aktywacji bazofili, dzieci, mastocyt, orzeszki ziemne
Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt