Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt

Tom 25. nr 2
Czerwiec 2020

Stanowisko grupy ekspertów Polskiego Towarzystwa Alergologicznego w sprawie postępowania u chorych na astmę i choroby alergiczne w okresie pandemii SARS-CoV-2 (Aktualizacja 1.06.2020) (streszczenie)
Marek L Kowalski, Zbigniew Bartuzi, Anna Bręborowicz, Magdalena Czarnecka-Operacz, Jerzy Kruszewski, Marek Kulus, Maciej Kupczyk, Marcin Moniuszko, Marek Niedoszytko, Marita Nittner-Marszalska, Roman J. Nowicki, Barbara Rogala, Maciej Chałubiński, w ramach Sekcji PTA „Mikrobiom, infekcje, a alergia”
Polskie Towarzystwo Alergologiczne jako jedno z pierwszych powołało grupę ekspertów, która dnia 30 marca 2020 roku przedstawiła stanowisko w sprawie postępowania u chorych na astmę i choroby alergiczne w okresie pandemii SARS-CoV-2. Większość przedstawionych w tym stanowisku zaleceń i opinii zachowuje swą ważność do chwili obecnej. Jednakże zmieniająca się dynamicznie sytuacja epidemiologiczna związana z infekcją SARS-CoV-2 stawia nowe wyzwania wobec lekarzy opiekujących się chorymi na astmę i choroby alergiczne. Liczne publikowane obserwacje kliniczne i badania dostarczają nowych informacji dotyczących astmy i chorób alergicznych w odniesieniu do pandemii COVID-19. Obecny dokument zawiera nowe zalecenia zgodne z dostępną wiedzą oraz z uwzględnieniem opinii innych organizacji i towarzystw tak krajowych jak i międzynarodowych.
Słowa kluczowe: pandemia SARS-CoV-2, COVID-19, astma , choroby alergiczne
Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt