Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt

Tom 25. nr 2
Czerwiec 2020

Znaczenie modyfikacji epigenetycznych w modulacji odpowiedzi immunologicznej typu T2 w rozwoju astmy i alergii (streszczenie)
Aleksandra Likońska, Kinga Klimczak, Marek L. Kowalski, Maciej Chałubiński
Czynniki środowiska zewnętrznego takie, jak stres, zanieczyszczenie powietrza, dieta, wysiłek fizyczny czy infekcje wywołują zamiany epigenetyczne w komórkach organizmu człowieka, w tym w komórkach układu opornościowego. Modyfikacje epigenetyczne w mogą po części tłumaczyć związek między wzrostem częstości występowania astmy i alergii, obserwowanym na przestrzeni kilku ostatnich dekad, z działaniem czynników środowiskowych na organizm człowieka przez całe życie - począwszy od okresu płodowego, a obejmujących zanieczyszczenia i alergeny, dietę oraz mikrobom. Celem niniejszej pracy jest analiza znaczenia modyfikacji epigenetycznych w modulacji odpowiedzi immunologicznej typu T2 w rozwoju astmy i alergii.
Słowa kluczowe: epigenetyka, alergia, astma, zapalenie alergiczne, metylacja
Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt