Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt

Tom 25. nr 2
Czerwiec 2020

Wpływ mikrobiomu na regulację odpowiedzi immunologicznej typu T2 w odniesieniu do rozwoju alergii i astmy (streszczenie)
Adrian Gajewski, Robert Szewczyk, Marek L. Kowalski, Maciej Chałubiński
Zastosowanie nowoczesnych narzędzi badawczych w identyfikacji drobnoustrojów, w tym sekwencjonowanie nowej generacji (ang. nextgenerationsequencing), umożliwiło analizę złożonych zależności ukazujących potencjalne znaczenie mikrobiomu przewodu pokarmowego, skóry i układu oddechowego w rozwoju zapalenia alergicznego i chorób alergicznych. Celem niniejszej pracy jest przegląd najnowszych informacji, dotyczących wpływu mikrobioty na regulację odpowiedzi immunologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów T2-zależnych w odniesieniu do rozwoju chorób alergicznych i astmy.
Słowa kluczowe: mikrobiom, alergia, odpowiedź immunologiczna typu T2, astma
Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt