Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt

Tom 25. nr 2
Czerwiec 2020

IL 25, IL 33 i TSLP w chorobach atopowych – obecny stan wiedzy (streszczenie)
Natalia Ukleja-Sokołowska, Zbigniew Bartuzi
TSLP, IL-25 i IL-33 to cytokiny pochodzenia nabłonkowego i wyzwalane są przez między innymi czynniki uszkadzające, zakażenia wirusowe, zapalenie o charakterze alergicznym i proteazy. Cytokiny te biorą udział w patofizjologii chorób alergicznych, w tym astmy i atopowego zapalenia skóry, poprzez aktywację odpowiedzi immunologicznej zależnej od Th 2. Sugeruje się rolę TSLP i IL-33 w etiopatogenezie marszu alergicznego. Odnalezienie związku pomiędzy cytokinami a przebiegiem naturalnym przewlekłych chorób alergicznych daje nadzieje na przełom w ocenie rokowania i ewentualnie możliwości zastosowanie nowych leków biologicznych w określonych jednostkach chorobowych. W niniejszej publikacji przedstawiono obecną wiedzę na temat wpływu tych cytokin na przebieg chorób alergicznych. Omówiono także ich rolę jako potencjalnych celów leczenia biologicznego.
Słowa kluczowe: alergia, TSLP, IL-25, IL-33, atopia, cytokiny
Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt