Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt

Tom 25. nr 2
Czerwiec 2020

GERD jako przyczyna astmy i kaszlu u dzieci – epidemiologia, patomechanizm, leczenie – aktualne dane (streszczenie)
Ola Sobieska-Poszwa, Aneta Krogulska
Choroba refluksowa przełyku (gastroesophageal reflux disease, GERD), jedna z najczęstszych patologii przewodu pokarmowego u dzieci, to stan, w którym patologiczne zarzucanie treści żołądkowej do przełyku indukuje wystąpienie dolegliwości i /lub powikłań. Zachorowalność na GERD w populacji dziecięcej wciąż wzrasta. Wielokrotnie wykazano wpływ GERD na przebieg kliniczny astmy i pogorszenie jej kontroli. W pracy przedstawiono najnowsze dane na temat związku GERD z astmą i przewlekłym kaszlem, dotyczące epidemiologii, patogenezy, wskazań do leczenia farmakologicznego i chirurgicznego GERD u dzieci z astmą. Badania nad leczeniem antyrefluksowym i jego wpływem na przebieg astmy oraz poprawę jakości życia chorych na astmę wciąż trwają. Efekty terapii lekami antyrefluksowymi GERD u pacjentów z astmą nadal budzą liczne kontrowersje.
Słowa kluczowe: choroba refleksowa przełyku, astma, inhibitory pompy protonowej, kaszel, dzieci
Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt