Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt

Tom 25. nr 2
Czerwiec 2020

Naturalne i identyczne z naturalnymi barwniki spożywcze a alergie pokarmowe (streszczenie)
Kinga Lis, Zbigniew Bartuzi
Kolor jest ważnym atrybutem żywności i często stanowi główne kryterium wyboru. Odpowiednie zabarwienie jedzenia zwiększa jego atrakcyjność, wpływając w ten sposób na preferencje konsumenta i akceptowalność produktów spożywczych. Kolor jest jednym z najważniejszych parametrów, na podstawie którego ocenia się jakość jedzenia. Charakterystyczny kolor świeżej, surowej żywności wynika z naturalnych pigmentów obecnych w produktach roślinnych i zwierzęcych. Podczas przetwarzania lub przechowywania dochodzi do utraty naturalnego zabarwienia, co często obniża atrakcyjność danego produktu dla konsumentów. Aby podnieść walory estetyczne żywności dodaje się do niej barwniki naturalne lub syntetyczne. Zastosowanie barwników spożywczych w celu nadania żywności bardziej atrakcyjnego i apetycznego wyglądu stosowane jest w praktyce od starożytności. Dodany barwnik, choć poprawia wygląd żywności, może mieć negatywny wpływ na zdrowie konsumenta. Choć barwniki naturalne uważane są za bezpieczne mogą być przyczyną reakcji alergicznej, w tym wstrząsu anafilaktycznego.
Słowa kluczowe: dodatki do żywności, barwniki naturalne, alergia pokarmowa
Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt