Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt

Tom 25. nr 3
Wrzesień 2020

Pokrzywka przewlekła spontaniczna – od poznania mechanizmów i wyróżnienia endotypów do terapii celowanej (streszczenie)
Aleksandra Likońska, Marek L. Kowalski, Maciej Chałubiński
Przewlekła pokrzywka spontaniczna (CSU), na którą cierpi 0,7% populacji do niedawna była uważana za chorobę idiopatyczną, o nieznanym patomechanizmie. Obecnie coraz więcej danych wskazuje na jej podłoże autoimmunizacyjne, którego zrozumienie pozwalana na zdefiniowanie endotypów CSU o podłożu autoimmunologicznym I i IIb. W tym artykule scharakteryzowano etiopatogenezę i endotypy CSU w kontekście udziału mechanizmów autoimmunizacyjnych. Omówiono również jej diagnostykę i leczenie.
Słowa kluczowe: pokrzywka przewlekła spontaniczna, autoimmunologia, omalizumab, endotypy pokrzywki
Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt