Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt

Tom 25. nr 3
Wrzesień 2020

Testy wieloparametrowe do diagnostyki molekularnej alergii – aktualne możliwości (streszczenie)
Kinga Lis, Zbigniew Bartuzi
Jednym z etapów diagnostyki chorób alergicznych jest oznaczanie stężenia swoistych immunoglobulin E (sIgE) we krwi. Proces ten można realizować zarówno przy pomocy testów jednoparametrowych (singleplex) lub wieloparametrowych (multiplex). W testach typu singleplex oznacza się sIgE dla jednego, konkretnego alergenu, pełnego ekstraktu lub pojedynczej komponenty alergenowej. Z kolei testy multiplexowe umożliwiają jednoczasowy pomiar stężenie lub poziomu sIgE dla wielu alergenów, zarówno w postaci ekstraktów jak i komponent alergenowych. Do diagnostyki in vitro dostępnych jest wiele różnych walidowanych (IVD) zestawów testowych różniących się zarówno techniką wykonania jak i profilem alergenów. Praca ma na celu przybliżenie i zestawienie aktualnie dostępnych testów wieloparametrowych do diagnostyki in vitro chorób alergicznych.
Słowa kluczowe: diagnostyka in vitro alergii, testy wieloparametrowe
Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt