Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt

Tom 25. nr 3
Wrzesień 2020

Metody badań aerobiologicznych – postępy naukowe i technologiczne (streszczenie)
Barbara Majkowska-Wojciechowska
Aerobiologia jako nauka pojawiła się dziewięćdziesiąt lat temu i ciągle się rozwija. Z biegiem lat opracowano wiele technik stosowanych do badania różnorodności zarodników grzybów i pyłku w powietrzu atmosferycznym. Obecnie najbardziej popularne są urządzenia typu Hirst. Powoli, ale zdecydowanie wkracza nowa era urządzeń automatycznych, z możliwością uzyskiwania wyników w czasie rzeczywistym. W obecnym czasie są one szczególnie ważne, gdyż jedna trzecia mieszkańców miast populacji świata cierpi na alergie, po ekspozycji na pyłek i alergeny. Przegląd ten przedstawia obecną wiedzę, na temat znaczenia monitorowania pyłku i zarodników grzybów w odniesieniu do postępu i ograniczeń starych i nowych technik pobierania próbek, oraz aktualną wiedzę na temat molekularnych aspektów badań alergenów. Monitorowanie zarodników pyłku i grzybów wydaje się również potencjalnym narzędziem do badań wielodyscyplinarnych, stosowanych w celu zrozumienia bioróżnorodności przyrody, począwszy od fizyki aerozoli pyłku - do molekularnych i omicznych aspektów charakterystyki alergenów i ich interakcji z naszym układem odpornościowym zarówno w zdrowiu jak i chorobie. Dzięki badaniom aerobiologicznym, wykorzystującym analizy chemiczne, biochemiczne, mikrobiologiczne w odniesieniu do danych metorologicznych i satelitarnych, dostarczono dowodów na istnienie dalekiego transportu pyłku i zarodników, a także ich wpływu na rozprzestrzenianie się wirusów i bakterii oraz innych zjawisk.
Słowa kluczowe: aerobiologia, alergia pyłkowa, badania stężeń pyłku, alergeny
Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt