Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt

Tom 25. nr 3
Wrzesień 2020

Proces zapalny w reumatoidalnym zapaleniu stawów a markery obrotu kostnego (streszczenie)
Tomasz Budlewski, Ewa Pomorska, Joanna Samanta Makowska
Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) to przewlekła, postępująca autoimmunologiczna choroba tkanki łącznej. Efektem procesu zapalnego leżącego u podłoża RZS jest proces destrukcji tkanki kostnej, w konsekwencji prowadzący do niepełnosprawności. W wyniku przebudowy tkanki kostnej dochodzi do wydzielania markerów obrotu kostnego, których stężenie może stać się czynnikiem prognostycznym szybkiej progresji choroby oraz służyć monitorowaniu efektów zastosowanego leczenia.
Słowa kluczowe: reumatoidalne zapalenie stawów, markery obrotu kostnego, nadżerki kostne
Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt