Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt

Tom 25. nr 3
Wrzesień 2020

Diagnostyka różnicowa obrzęku warg u 52-letniej pacjentki – opis przypadku (streszczenie)
Ewa Alska, Katarzyna Napiórkowska –Baran, Adam Wawrzeńczyk, Tomasz Rosada, Zbigniew Bartuzi
Obrzęk twarzy jest niewątpliwe objawem, który wywołuje zarówno u pacjenta jak i lekarza obawę przed ciężkimi następstwami, które mogą doprowadzić nawet do zgonu chorego. Często podłoże schorzenia jest niewyjaśnione, pacjenci borykają się z nawrotami dolegliwości, a lekarze pozostają bezradni. Istotna jest zatem szczegółowa diagnostyka, która wyjaśni przyczyny jak również uchroni przed konsekwencjami dolegliwości. Poniższy opis przypadku przedstawia kolejną, niezmiernie rzadką, przyczynę obrzęku warg.
Słowa kluczowe: obrzęk twarzy, zespół Melkerssona-Rosenthala
Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt