Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt

Tom 25. nr 4
Grudzień 2020

Znaczenie immunoterapii swoistej w leczeniu reakcji krzyżowych (streszczenie)
Tomasz Rosada, Natalia Ukleja-Sokołowska, Zbigniew Bartuzi
Alergiczne reakcje krzyżowe są powszechnym problemem klinicznym. Stanowią wyzwanie zarówno dla naukowców, jak i klinicystów pracujących na co dzień z pacjentami. Obecny rozwój biologii molekularnej pozwolił na dokładniejsze sprecyzowanie reakcji i mechanizmów odpowiadających za występowanie alergicznych reakcji krzyżowych. Ostatnie lata ugruntowały też znaczenie immunoterapii swoistej w leczeniu alergii wziewnych, natomiast nadal nie mamy jednoznacznych dowodów na ich skuteczność i bezpieczeństwo w przypadku objawów powstających w związku z reakcjami krzyżowymi. W artykule autorzy próbują wyjaśnić podstawowe mechanizmy alergicznych reakcji krzyżowych oraz metody leczenia objawów z nimi związanych, zwłaszcza w świetle popularności immunoterapii swoistej.
Słowa kluczowe: alergia, reakcje krzyżowe, immunoterapia swoista
Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt