Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt

Tom 25. nr 4
Grudzień 2020

Współwystępowanie alergii wieloważnej, atopowego zapalenia skóry oraz zespołu hipereozynofilowego u 27-letniej pacjentki – opis przypadku (streszczenie)
Ewa Alska, Katarzyna Napiórkowska-Baran, Tomasz Rosada, Zbigniew Bartuzi
Opisany poniżej przypadek medyczny stanowi wyzwanie dla lekarzy wielu specjalności. Młoda kobieta cierpiąca na chorobę onkologiczną, ciężką postać atopowego zapalenia skóry, alergię wieloważną i dodatkowo astmę oskrzelową to pacjentka wymagająca troskliwej opieki lekarskiej, pielęgniarskiej jak również psychologicznej. Zmienny obraz choroby, w zasadzie wykluczył chorą z codziennego, normalnego funkcjonowania. Pogłębiona diagnostyka alergologiczna pozwoliła wprowadzić do diety pacjentki produkty bezpieczne oraz uniknąć ciężkich reakcji anafilaktycznych.
Słowa kluczowe: zespół hipereozynofilowy, atopowe zapalenie skóry, alergia pokarmowa, alergia wieloważna
Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt