Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt

Tom 26. nr 1
Marzec 2021

Alergia na pokarmy w Polsce na tle innych krajów Europy – wyniki projektu EuroPrevall (streszczenie)
Agata Gugała, Marcin Kurowski, Marek L. Kowalski
Alergia pokarmowa to znaczący problem medyczny i społeczny. Pomimo licznych publikacji naukowych brakuje pełnych danych epidemiologicznych. Celem dostarczenia dobrej jakości danych z krajów europejskich powstał projekt EuroPrevall – wieloośrodkowe międzynarodowe badanie kohortowe. Badanie dotyczyło epidemiologii, metod diagnostycznych, fenotypów alergii, zagadnień socjalno-ekonomicznych. Wyniki badań opublikowano w szeregu publikacji oryginalnych, a celem tej pracy jest podsumowanie doniesień naukowych w nich zawartych, a także porównanie charakterystyki alergii pokarmowej w Polsce względem alergii pokarmowej w innych krajach europejskich. Podsumowano doniesienia na temat alergii na wybrane grupy pokarmów: mleko krowie, jajo kurze, orzechy ziemne, orzechy laskowe, kiwi.
Słowa kluczowe: alergia pokarmowa, epidemiologia, diagnostyka komponentowa, test prowokacji pokarmowej
Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt