Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt

Tom 26. nr 1
Marzec 2021

Frequency of allergic sensitivity to local herbs pollen among medical students in East of Iran by use of skin prick test (streszczenie)
Sajad Chamani, Sara Mahmoudzadeh, Hadis Rezapour, Mohammad Fereidouni
Wprowadzenie: Choroby alergiczne stanowią jeden z najbardziej powszechnych problemów zdrowotnych, wpływają na jakość życia pacjenta i stanowią poważne obciążenie ekonomiczne. Ziarna pyłków roślin są najistotniejszym czynnikiem wywołującym objawy alergii. Znajomość siły alergizacji pyłków roślin występujących na danym obszarze ma zasadnicze znaczenie dla zapobiegania objawom alergii. Cel pracy: Celem badania była ocena występowania uczuleń na pyłki lokalnych roślin wśród studentów medycyny we wschodnim Iranie za pomocą testów nakłucia naskórka (prick test). Materiał i metody: Typy uczulających pyłków dobrane zostały w oparciu o analizę danych geoklimatycznych. Do badań użyto dziesięć ziaren pyłków roślin typowych dla regionu, w tym drzewa Eucalyptus, drzewa Helianthus, kwiatów Rosa damascene i Jasminum sp, drzewa Chinaberry (Melia azedarach), drzewa granatu, czarnych oliwek, drzewa pistacjowego, palm i kwiatów Crambe cordifolia, a także siedem standardowych, komercyjne dostępnych zestawów ekstraktów, w tym mieszanek traw, drzew i pyłków Fraxinus, Amaranthus retroflexus, Cypress, Betula i Prosopis. Po oczyszczeniu preparatów, przygotowywano wodne roztwory ekstraktów pyłków. Badania przeprowadzano u ochotników metodą nakłucia naskórka (prick test) ze wszystkimi dziesięcioma ekstraktami lokalnych roślin oraz kilkoma ekstraktami komercyjnymi. Badanie zostało zatwierdzone przez komisję ds. etyki Uniwersytetu Medycznego Birjand, a wszyscy uczestnicy podpisali formularz zgody. Wyniki: W badaniu wzięło udział 112 studentów medycyny (średni wiek: 22,29, zakres: 19–34 lata, stosunek M / K: 1,1). Ogólna częstość występowania uczulenia na pyłki co najmniej jednego z ekstraktów wynosiła 80,59%. W przypadku pyłków roślin lokalnych największe odczyny skórne stwierdzono dla pyłków drzewa Eucalyptus, kwiatów Rosa damascene i Jasminum sp (odpowiednio 59,3%, 53,1% i 50,0%). W odniesieniu do ekstraktów dostępnych komercyjnie najczęściej stwierdzano uczulenia na Amaranthus retroflexus i mieszaninę pyłków drzew (odpowiednio 66,6% i 45,7%). Wnioski: Wyniki badań wskazują na wysoką siłę alergizującą niektórych pospolitych roślin regionalnych, w tym kwiatu róży, drzewa eukaliptusa i kwiatu jaśminu.
Słowa kluczowe: Alergia na pyłki, Alergiczny nieżyt nosa, Pyłki, Test punktowy, Częstość występowania, Aeroalergeny, Uczulenie
Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt