Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt

Tom 26. nr 1
Marzec 2021

Ostra reakcja alergiczna po ekspozycji na alergen konia (streszczenie)
Andrzej Kuźmiński, Natalia Ukleja-Sokołowska, Kinga Lis, Zbigniew Bartuzi
Związek człowieka z koniem sięga czasów prehistorycznych. Konie to jedne z najbardziej znaczących zwierząt udomowionych przez człowieka. Aktualnie z uwagi na mechanizację rola koni jako środka gospodarczego uległa zmniejszeniu, jednakże ich rola rekreacyjna nadal jest istotna. Biorąc pod uwagę częsty kontakt z człowiekiem, mają one duże znaczenie jako potencjalne źródło alergenów, stanowiąc istotną przyczynę różnorodnych reakcji alergicznych. W pracy opisano przypadek ostrej reakcji alergicznej, u pacjentki z astmą oskrzelową, po kontakcie z alergenem konia, który został przyniesiony wraz z odzieżą osoby mającej kontakt ze zwierzęciem. Omówiono częstość występowania alergii, rozpowszechnienie i rodzaje alergenów oraz przypadki reakcji anafilaktycznych na konia. Przybliżono zastosowanie diagnostyki opartej o komponenty alergenowe, a także opisano diagnostykę komponentową wykonaną u pacjentki w kontekście uczulenia na panalergeny z grupy lipokalin.
Słowa kluczowe: koń, alergia, komponenty alergenowe, lipokalina
Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt