Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt

Archiwum

2021

Tom 26. nr 2. czerwiec, nr 3. wrzesień - spis treści

Artykuł poglądowy

Potential role of bradykinin and its receptors in COVID-19 (s. 46)

Krystyna Obtułowicz, Paweł Dubiela, Kazimierz Madaliński, Wojciech Dyga, Piotr Obtułowicz

STRESZCZENIE     PEŁNA WERSJA-PDF

Artykuł kazuistyczny

Comparison of subjective self-assessment tests with objective imaging and endoscopic examination of the nasal cavity in patients with chronic rhinosinusitis qualified for ESS in accordance with EPOS 2012 guidelines (update to EPOS 2020) (s. 54)

Grażyna Stryjewska-Makuch, Marcelina Niemiec -Urbańczyk, Kinga Jupowicz- Marciniak, Bogdan Kolebacz, Olga Branicka, Joanna Glück

STRESZCZENIE     PEŁNA WERSJA-PDF

Artykuły oryginalne

Przydatność diagnostyki opartej na komponentach w rozpoznawaniu przyczyn anafilaksji idiopatycznej u osób dorosłych (s. 59)

Barbara Rymarczyk, Joanna Glück, Radosław Gawlik

STRESZCZENIE     PEŁNA WERSJA-PDF

Ocena barierowości przeciwroztoczowej wyrobów włókienniczych z grupy „ARGO plus” stosowanych w prewencji alergii uczuleń na roztocze kurzu domowego (s. 67)

Barbara Majkowska-Wojciechowska, Marzanna Jarzębska, Marek L. Kowalski, Małgorzata Cieślak,Iwona Krawczyńska, Grażyna Malinowska, Agnieszka Kaleta

STRESZCZENIE     PEŁNA WERSJA-PDF

The influence of anti-inflammatory lipoxin A4 on generation of cytokines by peripheral blood mononuclear cells of patients with psoriatic arthritis (s. 76)

Zuzanna Łukasik, Małgorzata Kubiak, Olga Brzezinska, Ewa Pomorska, Anna Lewandowska-Polak, Marek L. Kowalski, Joanna S. Makowska

STRESZCZENIE     PEŁNA WERSJA-PDF

Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt