Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt

Tom 26. nr 2. czerwiec, nr 3. wrzesień
Czerwiec, wrzesień 2021

Comparison of subjective self-assessment tests with objective imaging and endoscopic examination of the nasal cavity in patients with chronic rhinosinusitis qualified for ESS in accordance with EPOS 2012 guidelines (update to EPOS 2020)Potential role of bradykinin and its receptors in COVID-19 (streszczenie)
Grażyna Stryjewska-Makuch, Marcelina Niemiec -Urbańczyk, Kinga Jupowicz- Marciniak, Bogdan Kolebacz, Olga Branicka, Joanna Glück
Cel. Przewlekłe zapalenie zatok (CRS) stanowi narastający problem zdrowotny na świecie. Skargi chorych na ściekanie wydzieliny, ograniczenie drożności nosa, zaburzenia węchu nie zawsze znajdują odzwierciedlenie w przeprowadzanych badaniach obiektywnych, co może utrudniać podjęcie decyzji o leczeniu operacyjnym Celem badania było porównanie wyników badań obiektywnych oceniających nasilenie zmian w obrębie błony śluzowej nosa i zatok czyli endoskopii i badania TK z wynikami testów subiektywnych oraz próba znalezienia innych czynników wpływających na wyniki badań subiektywnych i obiektywnych. Materiał i metody. Badaniem objęto 130 chorych z przewlekłym zapaleniam zatok w wieku 46.9 ± 14.5, przyjętych do Oddziału Laryngologii I Onkologii Laryngologicznej pomiędzy 1.07 a 31. 10.2019r zakwalifikowanych do zabiegu ESS zgodnie z wytycznymi EPOS 2012 (zaktualizowanymi z EPOS 2020). U wszystkich chorych wykonano badania subiektywne (SinoNasal Outcomes Test, Visual Analogue Scale , Brief Smell Identification Test ) oraz obiektywne badanie endoskopowe (Lund-Kenne- dy) i tomograficzne (Lund-Mackay) oraz uzyskano dane dotyczące palenia, atopii, chorób współistniejących i poprzednich operacji. Wyniki. Stwierdzono istotną korelację pomiędzy wynikami badań subiektywnych a rozległością zmian zapalnych widocznych w badaniu tomograficznym zatok i endoscopowym jamy nosa. Wykształcenie, nikotynizm, atopia, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca nie miały wpływu na subiektywne wyniki ocen. Pacjenci z cukrzycą mieli znacząco wyższy stopień nasilenia zmian w skali Lund-Mackay. Wyniki SNOT-22, SNOT-12 i VAS były statystycznie wyższe u kobiet. Stwierdzono znaczące statystycznie różnice między podgrupami pacjentów z różną punktacją BSIT a skalą Lund-Mackay oraz Lund-Kennedy. Wnioski. Subiektywna ocena dolegliwości związanych z CRS jest dobrym wskaźnikiem do podejmowania dalszych decyzji terapeutycznych.
Słowa kluczowe: zapalenie zatok, SNOT-22, VAS, operacje zatok
Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt