Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt

Tom 26. nr 4
Grudzień 2021

Nietolerancja histaminy, a dieta współczesnego człowieka (streszczenie)
Marcelina Bartuzi, Natalia Ukleja-Sokołowska
Nietolerancja histaminy należy do zespołów nietolerancji amin biogennych. Stanowi formę niepożądanych reakcji pokarmowych. Kluczowy w nietolerancji amin biogennych jest brak udziału mechanizmów immunologicznych. Chociaż dokładny mechanizm patogenetyczny nietolerancji histaminy jest wciąż niejasny, to przypuszcza się, że kluczowa jest obniżona aktywność jelitowa oksydazy diaminowej, która pełni rolę w degradacji histaminy dostarczanej wraz z pożywieniem. Pomiar poziomu histaminy lub DAO we krwi pacjenta jest obecnie możliwy, choć wg niektórych autorów kontrowersyjny. Zwykle nie jest zalecany w początkowych fazach rutynowej diagnostyki nietolerancji pokarmowych. U części pacjentów badania te mogą jednak umożliwić ustalenie właściwej diagnozy. Celem diety jest umożliwienie powrotu do zdrowia pacjenta oraz ograniczenie objawów ze strony układu pokarmowego. Jednocześnie kluczowe jest, aby dieta była pełnowartościowa i akceptowalna dla pacjenta. W pracy poglądowej skupiono się na dietetycznych aspektach nietolerancji histaminy. Omówiono jej źródła w diecie, a także podstawy leczenia nietolerancji histaminy dietą.
Słowa kluczowe: nietolerancja histaminy, pseudo-alergia, dieta, aminy biogenne
Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt