Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt

Tom 26. nr 4
Grudzień 2021

Jak przygotować podwójnie ślepą próbę prowokacji kontrolowaną placebo? – trudna sztuka zaślepiania pokarmów (streszczenie)
Natalia Ukleja-Sokołowska, Marcelina Bartuzi, Zbigniew Bartuzi
Doustna próba prowokacyjna wciąż pozostaje najbardziej wiarygodną metodą umożliwiającą potwierdzenie lub wykluczenie alergii pokarmowej. Najbardziej wiarygodną jej odmianą jest podwójnie zaślepiona próba prowokacyjna kontrolowana placebo (DBPCFC). W przypadku DBPCFC zarówno pacjent, jak i osoba prowadząca badanie nie wiedzą, która próbka zawiera placebo, a która verum (próbka aktywna). DBPCFC należy przygotować w ten sposób, by stężenie badanego alergenu w pokarmie podawanym pacjentowi było możliwie najwyższe, jednocześnie pozostając niewyczuwalnym dla chorego, a te same składniki powinny zostać wykorzystane w próbce aktywnej i placebo. Ponadto składniki pokarmu, inne niż testowany, nie mogą powodować u chorego objawów nadwrażliwości, a smak, konsystencja, zapach i kolor testowanego pokarmu musi uniemożliwić rozpoznanie, która próbka jest aktywna, a która zawiera placebo. Samodzielne przygotowanie przepisów na próbkę aktywną i placebo umożliwia zaślepienie praktycznie każdego pokarmu, jednak niestety niejednokrotnie obarczone jest błędem związanym z niedostatecznym ukryciem alergenu. Jeżeli pacjent rozpozna zawartość danego pokarmu wówczas warunki DBPCFC nie są spełnione. Aby uniknąć niepowodzeń, skrócić czas przygotowywania próby i zwiększyć prawdopodobieństwo skutecznego zaślepienia pokarmu można zastosować jeden z walidowanych, opracowanych przez zespoły badawcze przepisów na próbkę aktywną i plecebo. W pracy przedstawiono założenia, wg których należy zaślepiać alergeny. Podano wytyczne, dotyczące przygotowywania własnych przepisów, jak również przedstawiono walidowane przepisy dostępne w publikacjach naukowych.
Słowa kluczowe: DBPCFC, prowokacja pokarmem, przepis, orzeszki ziemne, mleko
Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt