Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt

Tom 26. nr 4
Grudzień 2021

Anafilaksja zależna od pokarmu indukowana wysiłkiem fizycznym (WDEIA) u chorej uczulonej na nektarynkę – opis przypadku (streszczenie)
Łukasz Cała, Natalia Ukleja-Sokołowska, Małgorzata Graczyk, Magdalena Żbikowska-Gotz, Kinga Lis, Zbigniew Bartuzi
Diagnostyka reakcji anafilaktycznych po spożyciu pokarmów przysparza trudności, szczególnie w przypadku współwystępowania kofaktorów reakcji alergicznych. Wprowadzenie możliwości oznaczenia IgE swoistych dla komponent alergenowych zwiększyło możliwości diagnostyczne. Prezentujemy ciekawy przypadek pacjentki diagnozowanej z powodu kilkukrotnie przebytych reakcji anafilaktycznych w trakcie podejmowanego wysiłku fizycznego po spożyciu pokarmów takich jak nektarynka, jabłko, śliwka, winogrono, orzech laskowy, orzech włoski, piwo pszeniczne jagodowe. W badaniu ImmunoCAP ISAC stwierdzono podwyższony poziom IgE dla białek transportujących lipidy orzecha włoskiego, brzoskwini, bylicy, platana, pszenicy (Jug r 3, Pru p 3, Art v 3, Pla a 3, Tri a 14). U pacjentki rozpoznano anafilaksję zależną od pokarmu indukowaną wysiłkiem fizycznym oraz alergię na białka transportujące lipidy.
Słowa kluczowe: alergia, anafilaksja, diagnostyka oparta o komponenty alergenowe, białka transportujące lipidy
Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt