Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt

Tom 27. nr 1.
Marzec 2022

Wybrane parametry kliniczne i immunologiczne u chorych na pokrzywkę przewlekłą – analiza retrospektywna (streszczenie)
Jagienka Szulc-Bagrowska, Joanna Zaleska, Anna Zalewska-Janowska, Marek L. Kowalski, Marcin Kurowski
Wprowadzenie: Wiele czynników etiologicznych powinno być branych pod uwagę podczas diagnostyki pacjentów cierpiących na przewlekłą pokrzywkę (CU) z uwzględnieniem stanu zapalnego o różnym podłożu, infekcji, a także reakcji autoimmunologicznych.

Cel badania: Ocena obecności wybranych parametrów laboratoryjnych, takich jak: markery systemowych chorób autoimmunologicznych i chorób autoimmunologicznych tarczycy, całkowite stężenie immunoglobuliny E (tIgE), wybrane wskaźniki infekcji oraz zapalenia, u chorych z CU. Wartości parametrów laboratoryjnych analizowano w kontekście danych klinicznych oraz demograficznych.

Materiały i metody: Analizowano dokumentację 413 pacjentów (111 mężczyzn) z rozpoznaniem pokrzywki, w wieku od 20 do 88 lat, diagnozowanych w Klinice Immunologii i Alergii UM w Łodzi w latach 2014-2018. Analizowano wyniki następujących badań laboratoryjnych: stężeń przeciwciał ANA, ANCA, RF, anty-CCP, anty-TG, anty-TPO, całkowitych IgE (tIgE), anty-HCV, anty-HbS, IgG przeciw Helicobacter pylori; wartości OB; stężenia białka C-reaktywnego (CRP).

Wyniki: Badania, które były wykonywane najczęściej u chorych na pokrzywkę to: ANA - u 318 osób (55,97% dodatnich wyników); tIgE - u 244 (44,67% dodatnich wyników); OB - u 216 (34,26% dodatnich wyników); CRP - u 186 (18,26% dodatnich wyników); anty-TPO - u 180 (28,33% dodatnich wyników); anty-TG - u 175 (26,86% dodatnich wyników). Chorobę tarczycy potwierdzono u 17% pacjentów z podwyższonym anty-TG 29, oraz u 34,62% pacjentów z podwyższonym anty-TPO. Częstość podwyższonych stężeń ANA, anty-TPO oraz tIgE różniła się między kobietami a mężczyznami. W całej grupie obserwowano istotne korelacje pomiędzy OB a RF i anty-CCP, anty-TG a IgG przeciw Helicobacter pylori, liczbą współwystępujących chorób alergicznych/zapalnych a tIgE oraz między wiekiem a OB, IgG przeciw Helicobacter pylori, CRP i anty-CCP.

Wnioski: U chorych na pokrzywkę przewlekłą często obserwuje się podwyższone stężenia autoprzeciwciał oraz surowiczych wykładników stanu zapalnego. Analiza odchyleń laboratoryjnych wymaga interpretacji w kontekście klinicznym. Z uwagi na dużą heterogenność przewlekłej pokrzywki wskazane są działania na rzecz ustanowienia standardów postępowania diagnostycznego w tej grupie pacjentów.

Słowa kluczowe: przewlekła pokrzywka, autoprzeciwciała, markery stanu zapalnego
Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt