Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt

Tom 27. nr 2-3.
Czerwiec-Wrzesień 2022

Jak uniknąć wznowy brodawczaka odwróconego – diagnostyka, leczenie, monitorowanie w okresie pooperacyjnym – przegląd piśmiennictwa (streszczenie)
Marcelina Niemiec-Urbańczyk, dr n. med. Grażyna Stryjewska-Makuch, dr hab. n. med. Joanna Glück, Karolina Goroszkiewicz
Brodawczak odwrócony (IP - inverted papilloma) to nowotwór łagodny wywodzący się z nabłonka jam nosa i zatok przynosowych, który charakteryzuje się miejscową agresywnością objawiającą się naciekaniem kości, dużym odsetkiem wznów oraz ryzykiem transformacji w raka płaskonabłonkowego. Niemal w 25% zostaje wykryty przypadkowo w trakcie operacji chorego z powodu przewlekłego zapalenia zatok przynosowych. Czynniki ryzyka wznowy wciąż nie zostały w pełni poznane i pomimo rozwoju narzędzi diagnostycznych, jak i technik operacyjnych brodawczak odwrócony stanowi spore wyzwanie kliniczne, a pacjenci wymagają obserwacji przez cały okres życia. W celu usystematyzowania obecnej wiedzy na temat IP autorzy dokonali przeglądu literatury międzynarodowej w oparciu o bazy PubMed i ScienceDirect.

Słowa kluczowe: brodawczak odwrócony, brodawczak odwrócony zatok przynosowych, leczenie, wznowa, monitorowanie
Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt