Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt

Tom 27. nr 4
Grudzień 2022

Powstawanie przeciwciał przeciwneutrofilowych (ANCA) w kontekście formowania zewnątrzkomórkowych sieci neutrofilowych (NETs) (streszczenie)
Justyna Pastuszak, Marzena Garley
Streszczenie
Przeciwciała przeciwneutrofilowe – ANCA skierowane są przeciw składowym cytoplazmy granulocytów obojętnochłonnych, a ich obecność obserwowana jest m.in. u osób z zapaleniem małych naczyń. Przeciwciała te zostały wykryte prawie 40 lat temu, ale mechanizmy ich powstawiania, nie są dokładnie poznane. Antygeny docelowe dla przeciwciał ANCA, takie jak mieloperoksydaza (MPO) oraz proteinaza 3 (PR3), wchodzą w skład ziarnistości znajdujących się w cytoplazmie neutrofilów. Granulocyty obojętnochłonne, pełniąc istotną rolę w nieswoistej odporności organizmu, po aktywacji mogą wyrzucać zewnątrzkomórkowe pułapki NETs, które mają zdolność do unieruchomienia i unieszkodliwienia patogenów. Wyeksponowane w NETs antygeny MPO i PR3 mogą zostać zaprezentowane komórkom układu odpornościowego i uruchomić kaskadę tworzenia autoprzeciwciał ANCA, które z kolei przyczyniają się do zapętlenia procesów autoreaktywności neutrofilów. Celem pracy było wyjaśnienie potencjalnej roli NETs w procesach powstawania przeciwciał ANCA.

Słowa kluczowe: neutrofil, zewnątrzkomórkowe sieci neutrofilowe (NETs), przeciwciała przeciwneutrofilowe (ANCA), mieloperoksydaza (MPO), proteinaza 3 (PR3)
Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt