Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt

Tom 27. nr 4
Grudzień 2022

Wpływ bakteriofagów na aktywację nabłonka ludzkich dróg oddechowych (streszczenie)
Janina Łucja Grzegorczyk, Jagoda Stanisławska, Kinga Słowińska, Aleksandra Karyś, Marzanna Jarzębska, Bogusław Tymoniuk, Maciej Chałubiński, Adrian Gajewski, Marcin Kurowski, Marek L. Kowalski
Streszczenie
Bakteriofagi wykazują właściwości przeciwzapalne poprzez oddziaływanie na układ odpornościowy drogą obniżenia poziomu cytokin oraz innych mediatorów prozapalnych. Nabłonek dróg oddechowych stanowi istotną, mechaniczną barierę obronną odporności przeciwzakaźnej. Odgrywa również kluczową rolę w kontrolowaniu wielu funkcji dróg oddechowych. Jest źródłem cytokin i mediatorów biorących udział w procesie zapalnym. W niniejszej pracy wykazano zróżnicowany, zależny od czasu działania i stężenia bakteriofagów wpływ na syntezę kwasu 15-HETE, jak również właściwości regeneracyjne nabłonka oddechowego. Wyniki uzyskane w pracy mogą pozwolić na lepsze zrozumienie oddziaływania bakteriofagów obecnych w organizmie człowieka na procesy immunologiczne.

Słowa kluczowe: bakteriofagi, nabłonek oddechowy, mediatory zapalne, regeneracja, zapalenie
Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt