Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt

Tom 27. nr 4
Grudzień 2022

Wpływ sonikatów szczepionki Bacillus Calmette-Gue’rin na zakażenie koronawirusem 229E ludzkiego śródbłonka naczyń płucnych i rozwój odpowiedzi zapalnej (streszczenie)
Jan Firadza, Adrian Gajewski, Robert Szewczyk, Mateusz Gawrysiak, Izabela Gulbas, Magdalena Mikołajczyk-Chmiela, Maciej Chałubiński
Streszczenie
Postuluje się, iż szczepienia przeciw gruźlicy za pomocą szczepionki Bacillus Calmette-Gue’rin (BCG) mogą przekładać się na mniejszą zapadalność na infekcje dróg oddechowych poprzez modulację uwalniania cytokin prozapalnych przez komórki odporności wrodzonej. Modulacja ta może wynikać ze zmian epigenetycznych jakie zachodzą w tych komórkach, powodując zwiększenie wytwarzania cytokin prozapalnych, takich jak IL-1β, IL-6 czy TNF-α. Nie wiadomo, czy śródbłonek naczyń płucnych wyposażony w receptory rozpoznające wzorce molekularne (PRR) oraz posiadający receptory wejścia dla ludzkich koronawirusów może być infekowany przez nie, ani czy szczepienia BCG mogą modulować jego podatność na infekcje tymi wirusami. W niniejszej pracy dokonano analizy wpływu ludzkiego koronawirusa HCoV 229E na ludzki śródbłonek naczyń płucnych. Oceniono wpływ oddziaływania sonikatów BCG na podatność na zakażenie śródbłonka HCoV 229E oraz generowanie odpowiedzi przeciwwirusowej i zapalnej.

Słowa kluczowe: śródbłonek naczyniowy, szczepionka Bacillus Calmette-Gue’rin BCG, koronawirus 229E, zapalenie, infekcje dróg oddechowych
Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt