Home Current issue Archives Editorial staff For Authors For Reviewers For Sponsors Contact

Archives

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

Vol 21. no 4. December 2016

Main subject: Współczesna farmakoterapia chorób alergicznych

Chief Editor: prof. dr hab. med. Anna Bodzenta-Łukaszyk


Rupatadine – antihistaminic drug with new mechanism of action (p. 177)

Mateusz Łukaszyk, Ewelina Łukaszyk, Róża Wiśniewska, Marek L. Kowalski, Anna Bodzenta-Łukaszyk

SUMMARY     FULL PDF VERSION

Small airway and inhaled corticosteroids in asthma (p. 182)

Marek Kulus, Katarzyna Krenke, Anna Zawadzka-Krajewska

SUMMARY     FULL PDF VERSION

Perspectives of stem cell-based therapies in asthma and allergic rhinitis (p. 189)

Andrzej Eljaszewicz, Marcin Moniuszko

SUMMARY     FULL PDF VERSION

Review articles

Psychological stress and food allergy (p. 195)

Agata Michalska, Natalia Ukleja-Sokołowska, Zbigniew Bartuzi

SUMMARY     FULL PDF VERSION

Immunological background of chronic fatigue syndrome (p. 201)

Łukasz Sokołowski, Natalia Ukleja-Sokołowska, Paweł Zalewski

SUMMARY     FULL PDF VERSION

Original articles

Allergy to fish meat – report of five cases (p. 206)

Agnieszka Drewnik, Anna Lewandowska-Polak, Marek L. Kowalski

SUMMARY     FULL PDF VERSION

Mikulicz Syndrome – IgG4-related disease. A case report (p. 210)

Olga Brzezińska, Grzegorz Cichosz, Joanna Makowska

SUMMARY     FULL PDF VERSION

Other

News (s. 216)

FULL PDF VERSIONHome Current Issue Archves Editorial Staff For Authors For Reviewers For Sponsors Contact