Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt

Indeksowanie czasopismaZ przyjemnością informujemy, że od listopada 2015 roku czasopismo Alergia Astma Immunologia - przegląd kliniczny zostało włączone na listę Emerging Sources Citation Index (ESCI), będącą częścią bazy Web of Science™ prowadzonej przez Thomson Reuters.


Czasopismo jest indeksowane w bazach:
• Emerging Sources Citation Index (ESCI), EMBASE (Excerpta Medica),
• EBSCO Compandex, Scopus

Rejestrowane jest w bazach:
• Polska Bibliografia Lekarska GBL,
• Index Copernicus.


ALERGIA ASTMA IMMUNOLOGIA

przegląd kliniczny - kwartalnik

ISSN – 1427-3101
ISSN – 2083-2834 - wersja elektr.
Język: polski
Streszczenia w języku angielskim
Punktacja MNiSW:20 pkt
Index Copernicus za 2020 rok: 102,44 pkt (ICV)

Dofinansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2014-2015
Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt