Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt

Recenzowanie prac

Informacje dla recenzentów

Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki (-ek), z której (-ych) pochodzi autor. Rekomendowanym rozwiązaniem jest model, w którym autor (-rzy) i recenzent (-ci) nie zna (-ją) swoich tożsamości. W innych wypadkach recenzent musi podpisać deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów. Za konflikt interesów uznaje się:

a) bezpośrednie relacje osobiste,
b) relacje podległości zawodowej,
c) bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich 2 lat.

Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Recenzja powinna być sporządzona według oddzielnie dołączanego formularza recenzenckiego. Nazwiska recenzentów poszczególnych autorów nie są ujawniane, jednak raz w roku lista recenzentów współpracujących podawana jest na stronie www czasopisma.


Recenzja artykułu oryginalnego (.doc)

Recenzja artykułu poglądowego (.doc)

• • •


Recenzenci artykułów w roku 2020

Recenzenci zewnętrzni:

prof. dr hab. med. Grażyna Bochenek (Kraków)
prof. dr hab. med. Marta Chełmińska (Gdańsk)
prof. dr hab. med. Radosław Gawlik (Katowice)
prof. dr hab. med. Maciej Kaczmarski (Białystok)
prof. dr hab. med. Beata Kręcisz (Kielce)
prof. dr hab. med. Marcin Kurowski (Łódź )
dr n. med. Barbara Majkowska-Wojciechowska(Łódź)
prof. dr hab. med. Henryk Mazurek (Rabka-Zdrój)
prof. dr hab. med. Cezary Pałczyński (Łódź )
dr n. med. Piotr Rapiejko (Warszawa)
dr n. med. Agata Sebastian(Wrocław)
dr hab. med. Barbara Sozańska(Wrocław)
prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska (Łódź)

Członkowie Rady Programowej:

prof. dr hab. med. Zbigniew Bartuzi (Bydgoszcz)
prof. dr hab. med. Anna Bodzenta-Łukaszyk (Białystok)
prof. dr hab. med. Anna Bręborowicz (Poznań)
prof. dr hab. med. Maciej Chałubiński (Łódź)
prof. dr hab. med. Marek L. Kowalski (Łódź)
prof. dr hab. med. Roman Nowicki (Gdańska)
dr hab. med. Marek Niedoszytko (Gdańsk)

Recenzenci artykułów w roku 2019

Recenzenci zewnętrzni:

dr n. med. Piotr Z. Brewczyński (Katowice)
dr hab. med. Ewa Cichocka-Jarosz (Kraków)
dr hab. med. Joanna Glück (Katowice)
prof. dr hab. med. Maciej Kaczmarski (Białystok)
dr hab. med. Marcin Kurowski (Łódź )
dr n. med. Anna Lewandowska-Polak (Łódź)
prof. dr hab. med. Jan Żeromski (Poznań)

Członkowie Rady Programowej:

prof. dr hab. med. Anna Bodzenta-Łukaszyk (Białystok)
prof. dr hab. med. Anna Bręborowicz (Poznań)
dr hab. med. Maciej Chałubiński (Łódź)
prof. dr hab. med. Marek L. Kowalski (Łódź)
dr hab. med. Marita Nittner-Marszalska (Wrocław)
prof. dr hab. med. Roman Nowicki (Gdańska)
prof. dr hab. med. Barbara Rogala (Katowice)

Recenzenci artykułów w roku 2018

Recenzenci zewnętrzni:

prof. dr hab. med. Grażyna Bochenek (Kraków)
dr hab. med. Maciej Chałubiński (Łódź)
dr hab. med. Marta Chełmińska (Gdańsk)
dr hab. med. Ewa Cichocka-Jarosz (Kraków)
dr hab. med. Ewa Czarnobilska (Kraków)
dr hab. med. Joanna Glück (Katowice)
prof. dr hab. med. Andrzej Kaszuba (Łódź)
dr hab. med. Aneta Krogulska (Bydgoszcz)
dr n. med. Marcin Kurowski (Łódź )
dr n. med. Mateusz Łukaszyk (Białystok)
dr n. med. Marcin Milchert (Szczecin)
dr n. med. Agnieszka Olszewska-Ziąber (Łódź)
dr hab. med. Grzegorz Porębski (Kraków)
dr n. med. Piotr Rapiejko (Warszawa)
dr n. med. Joanna Zalewska (Bydgoszcz)
prof. dr hab. med. Jan Żeromski (Poznań)

Członkowie Rady Programowej:

prof. dr hab. med. Alicja Kasperska-Zając (Katowice)
prof. dr hab. med. Marek L. Kowalski (Łódź)
prof. dr hab. med. Jerzy Kruszewski (Warszawa)
dr hab. med. Joanna Makowska (Łódź)
prof. dr hab. med. Roman Nowicki (Gdańska)

Recenzenci artykułów w roku 2017

Recenzenci zewnętrzni:

dr hab. med. Andrzej Bożek (Katowice)
dr hab. med. Grzegorz Brożek (Katowice)
prof. dr hab. med. Zbigniew Doniec (Rabka)
prof. dr hab. med. Radosław Gawlik (Katowice)
dr hab. med. Aneta Krogulska(Bydgoszcz)
dr n. med. Marcin Kurowski (Łódź)
prof. dr hab. med. Ziemowi Ziętkowski (Białystok)

Członkowie Rady Programowej:

prof. dr hab. med. Anna Bręborowicz (Poznań)
prof. dr hab. med. Marek L. Kowalski (Łódź)
prof. dr hab. med. Jerzy Kruszewski (Warszawa)

Recenzenci artykułów w roku 2016

Recenzenci zewnętrzni:

prof. dr hab. med. Krzysztof Buczyłko (Łódź)
dr hab. med. Marta Chełmińska (Gdańsk)
dr hab. med. Ewa Cichocka-Jarosz (Kraków)
dr n. med. Wojciech Ciszewski (Łódź)
dr hab. med. Alicja Grzanka (Zabrze)
dr n. med. Barbara Majkowska-Wojciechowska (Łódź)
dr n. med. Michał Panek (Łódź)
dr hab. med. Edyta Paradowska (Wrocław)
dr n. med. Ewa Pisarczyk-Bogacka (Wrocław)

Członkowie Rady Programowej:

prof. dr hab. med. Anna Bodzenta-Łukaszyk (Białystok)
prof. dr hab. med. Anna Bręborowicz (Poznań)
prof. dr hab. med. Janina Grzegorczyk (Łódź)
prof. dr hab. med. Alicja Kasperska-Zając (Katowice)
prof. dr hab. med. Marek L. Kowalski (Łódź)
prof. dr hab. med. Barbara Rogala (Katowice)
prof. dr hab. med. Radosław Śpiewak (Kraków)

Recenzenci artykułów w roku 2015

Recenzenci zewnętrzni:

dr hab. med. Wioletta Barańska (Gdańsk)
dr n. med. Piotr Z. Brewczyński (Sosnowiec)
dr n. med. Zenon Brzoza (Katowice)
prof. dr hab. med. Krzysztof Buczyłko (Łódź)
dr hab. med. Marta Chełmińska (Gdańsk)
dr hab. med. Ewa Cichocka-Jarosz (Kraków)
dr med. Iwona Damps-Konstańska (Gdańsk)
dr hab. med. Radosław Gawlik (Katowice)
prof. dr hab. med. Aneta Krogulska (Bydgoszcz)
dr n. med. Maciej Kupczyk (Łódź)
dr n. med. Marcin Kurowski (Łódź)
dr n. med. Barbara Rymarczyk (Katowice)
dr n. med. Anna Stelmaszczyk-Emmel (Warszawa)
dr n. med. Adam Sybilski (Warszawa)
prof. dr hab. med. Anna Zalewska-Janowska (Łódź)
prof. dr hab. med. Ziemowit Ziętkowski (Białystok)

Członkowie Rady Programowej:

prof. dr hab. med. Anna Bodzenta-Łukaszyk (Białystok)
prof. dr hab. med. Anna Bręborowicz (Poznań)
prof. dr hab. med. Marek L. Kowalski (Łódź)
prof. dr hab. med. Jerzy Kruszewski (Warszawa)
dr hab. med. Marita Nittner-Marszalska (Wrocław)
dr hab. med. Marek Niedoszytko (Gdańsk)

Recenzenci artykułów w roku 2014

Recenzenci zewnętrzni:

prof. dr hab. med. Krzysztof Buczyłko (Łódź)
dr n. med. Teresa Małaczyńska (Gdańsk)
dr hab. med. Ewa Cichocka-Jarosz (Kraków)
prof. dr hab. med. Magdalena Czarnecka-Operacz (Poznań)
dr hab. med. Radosław Gawlik (Katowice)
dr n. med. Paweł Gonerko (Szczecin)
dr n. med. Jacek Gocki (Bydgoszcz)
prof. dr hab. med. Piotr Heczko (Kraków)
prof. dr hab. med. Karina Jahnz-Różyk (Warszawa)
dr n. med. Monika Jędrzejczak-Czechowicz (Łódź)
dr hab. med. Krzysztof Wojciech Kowal (Białystok)
dr n. med. Marcin Kurowski (Łódź)
dr n. med. Anna Lewandowska-Polak (Łódź)
dr n. med. Aleksandra Piechota (Łódź)
prof. dr hab. med. Mirosława Pietruczuk (Łódź)
dr hab. med. Wojciech Piotrowski (Łódź)
prof. dr hab. med. Jacek Szepietowski (Wrocław)
prof. dr hab. med. Ziemowit Ziętkowski (Białystok)

Członkowie Rady Programowej:

prof. dr hab. med. Anna Bodzenta-Łukaszyk (Białystok)
prof. dr hab. med. Anna Bręborowicz (Poznań)
prof. dr hab. med. Marek Jutel (Wrocław)
prof. dr hab. med. Marek L. Kowalski (Łódź)
dr med. Joanna Makowska (Łódź)
dr hab. med. Marita Nittner-Marszalska (Wrocław)
dr hab. med. Marek Niedoszytko (Gdańsk)
prof. dr hab. med. Roman Nowicki (Gdańsk)
prof. dr hab. med. Barbara Rogala (Katowice)

Recenzenci artykułów w roku 2013

Recenzenci zewnętrzni:

dr hab. n. med. Marta Chełmińska (Gdańsk)
dr hab. med. Ewa Cichocka-Jarosz (Kraków)
dr n. med. Beata Cudowska (Białystok)
prof. dr hab. med. Magdalena Czarnecka-Operacz (Poznań)
prof. dr hab. med. Wojciech Feleszko (Warszawa)
dr n. med. Jacek Gocki (Bydgoszcz)
dr hab. med. Krzysztof Wojciech Kowal (Białystok)
prof. dr hab. med. Michał Kurek (Szczecin)
prof. dr hab. n. med. Beata Kręcisz (Łódź)
prof. dr hab. med. Michał Kurek (Szczecin)
prof. dr hab. med. Mirosława Pietruczuk (Łódź)
prof. dr hab. med. Anna Zalewska-Janowska (Łódź)

Członkowie Rady Programowej:

prof. dr hab. med. Anna Bodzenta-Łukaszyk (Białystok)
prof. dr hab. med. Anna Bręborowicz (Poznań)
prof. dr hab. med. Alicja Kasperska-Zając (Katowice)
prof. dr hab. med. Marek L. Kowalski (Łódź)
prof. dr hab. med. Marita Nittner-Marszalska (Wrocław)
dr hab. med. Marek Niedoszytko (Gdańsk)
prof. dr hab. med. Roman Nowicki (Gdańsk)
prof. dr hab. med. Barbara Rogala (Katowice)

Recenzenci artykułów w roku 2012

Recenzenci zewnętrzni:

dr n. med. Ewa Bogacka (Wrocław)
prof. dr hab. med. Zbigniew Doniec (Rabka-Zdrój)
dr med. Aneta Krogulska (Łódź)
dr hab. Teresa Małaczyńska (Gdańsk)
prof. dr hab. med. Alicja Kasperska-Zając (Katowice)
prof. dr hab. n. med. Iwona Stelmach (Łódź)
prof. dr hab. med. Anna Sysa-Jędrzejowska (Łódź)
dr n. med. Tadeusz Zielonka (Warszawa)

Członkowie Rady Programowej:

prof. dr hab. med. Zbigniew Bartuzi (Bydgoszcz)
prof. dr hab. med. Anna Bodzenta-Łukaszyk (Białystok)
prof. dr hab. med. Anna Bręborowicz (Poznań)
dr n. med. Marek Niedoszytko (Gdańsk)
prof. dr hab. med. Roman Nowicki (Gdańsk)
prof. dr hab. med. Barbara Rogala (Katowice)

Recenzenci artykułów w latach 2010 i 2011

Recenzenci zewnętrzni:

dr hab. med. Grażyna Bochenek (Kraków)
dr n. med. Małgorzata Brauncajs (Łódź)
prof. dr hab. med. Anna Bręborowicz (Poznań)
dr med. Maciej Chałubiński (Łódź)
dr med. Ewa Cichocka-Jarosz (Kraków)
prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska (Bydgoszcz)
dr n. med. Rafał Dobek (Wrocław)
prof. dr hab. med. Zbigniew Doniec (Rabka-Zdrój)
prof. dr hab. med. Jarosław Drożdż (Łódź)
dr hab. med. RadosławGawlik (Katowice)
dr med. Joanna Glück (Katowice)
prof. dr hab. med. Jerzy Kozielski (Katowice)
dr med. Aneta Krogulska (Łódź)
dr. med. Marcin Kurowski (Łódź)
dr n. med. Anna Lewandowska-Polak (Łódź)
prof. dr hab. med. Grzegorz Lis (Kraków)
dr n. med. Joanna Makowska (Łódź)
dr hab. Teresa Małaczyńska (Gdańsk)
prof. dr hab. med. Henryk Mazurek (Rabka-Zdrój)
dr med. Andrzej Obojski (Wrocław)
prof. dr hab. med. Krystyna Obtułowicz (Kraków)
prof. dr hab. med. Dariusz Nowak (Łódź)
dr n. med. Marek Niedoszytko (Gdańsk)
prof. dr hab. med. Marita Nittner-Marszalska (Wrocław)
prof. dr hab. n. med. Barbara Różalska (Łódź)
prof. dr hab. med. Marek Sanak (Kraków)
dr n. med. Teresa Żak-Nejmark (Wrocław)

Członkowie Rady Programowej:

prof. dr hab. med. Zbigniew Bartuzi (Bydgoszcz)
prof. dr hab. med. Anna Bodzenta-Łukaszyk (Białystok)
prof. dr hab. med. Krzysztof Buczyłko (Łódź)
prof. dr hab. med. Józef Hałasa (Szczecin)
prof. dr hab. med. Jerzy Kruszewski (Warszawa)
prof. dr hab. med. Michał Kurek (Szczecin)
prof. dr hab. med. Barbara Rogala (Katowice)
prof. dr hab. med. Jan Żeromski (Poznań)Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt