Home  Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt    

Tom 27. nr 4. XII 2022

Zapraszamy do zapoznania się z nowym numerem czasopisma.

Przejdź do numeru    

Każdego roku Światowa Organizacja Alergii (WAO) zajmuje się innym zagadnieniem, 
mając na celu podnoszenie świadomości na temat chorób alergicznych.
W załączeniu przedstawiamy infografikę przygotowaną przez WAO, a także krótką prezentację nt. anafilaksji przygotowaną przez Klinikę Immunologii i Alergii UM w Łodzi.

Materiały do pobrania:

• Ikonografika World Allergy Week 2021 Infographic - SToP Anaphylaxis
• Prezentacja

Materiały dla lekarzy:

• World Allergy Organization Anaphylaxis Guidance 2020
• World Allergy Organization Anaphylaxis Guidance 2020 poster

Jak dołączyć do Światowego Tygodnia Alergii?

#worldallergyweek         #SToPAnaphylaxis
Twitter: @worldallergy
Facebook
WorldAllergyWeek.org

Moderator: Prof. Marek L Kowalski

 • Współczesne standardy leczenia przewlekłej pokrzywki
      prof. Roman Nowicki
 • Omalizumab w leczeniu pokrzywki przewlekłej
  – od teorii do programu lekowego

      prof. Marek L. Kowalski
 • Praktyczne aspekty kwalifikacji pacjentów z pokrzywką przewlekłą do programu leczenia omalizumabem – pierwsze doświadczenia
      dr med. Monika Antczak-Marczak, dr med. Aleksandra Wardzyńska
 • Prezentacja opinii uzyskanych od lekarzy leczących omalizumabem
      prof. Marek L. Kowalski
 • Dyskusja

 
Partner webinarium:

Poprzednie webinaria

Moderatorzy: Prof. Marek L Kowalski, Dr Ewa Bogacka

 • Postępowanie w astmie ciężkiej w czasie pandemii COVD-19 - zalecenia ekspertów
      Prof. Marek L Kowalski
 • Jakie elementy programu lekowego możemy modyfikować w okresie pandemii?
      Prof. Karina Jahnz-Różyk
 • Praktyczne problemy kwalifikacji do leczenia biologicznego astmy ciężkiej
      Dr Ewa Bogacka
 • Dyskusja - wypowiedzi ośrodków prowadzących leczenie biologiczne astmy ciężkiej

 
Partnerzy cyklu webinariów:

Moderatorzy: Dr Rafał Dobek, Dr Iwona Damps-Konstańska

• Leki biologiczne w leczeniu astmy - dziś i jutro.
    Dr Rafał Dobek
• Gdy epidemia COVID-19 przeminie ...
    Dr Iwona Damps-Konstańska
• Doświadczenia ośrodków leczących astmę ciężką -
wyniki ankiety zebranej od lekarzy uczestniczących
w programie
    Prof. Marek L Kowalski
• Dyskusja

 
Partnerzy cyklu webinariów:Alert COVID-19 !
Aktualna wiedza na temat choroby koronawirusowej

07 lipca 2020

liczba eozynofilii we krwi krążącej spada praktycznie do zera. Pacjenci z niską liczbą eozynofilii mają cięższy przebieg choroby i dłużej przebywają w szpitalu. Liczba tych komórek we krwi obwodowej stopniowo wzrasta równolegle do poprawy klinicznej i poprawy obrazu płuc w tomografii komputerowej. Pomiar eozynofilii we krwi obwodowej jest efektywnym parametrem diagnostycznym pomocnym także w przewidywaniu ciężkiego przebiegu COVID-19, szczególnie w połączeniu z tomografią komputerową klatki piersiowej.


Xie G, Ding F, Han L, Yin D, Lu H, Zhang M. The role of peripheral blood eosinophil counts in COVID-19 patients [published online ahead of print, 2020 Jun 20]. Allergy. 2020;10.1111/all.14465. doi:10.1111/all.14465
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/all.14465

podział zmian skórnych w COVID-19:
• grupa pierwsza – skórne zapalenie naczyń,
• grupa druga - wysypki grudkowo-krostkowe i łupież różowy,
• grupa trzecia – wysypki odropodobne,
• grupa czwarta – wysypki pęcherzowo- grudkowe,
• grupa piąta – wysypka pokrzywkowa,
• grupa szósta - skórne reakcje niepożądane polekowe.
Publikacja zawiera zdjęcia zmian skórnych, co może ułatwić ich rozpoznawanie. Autorzy sugerują, że przy pojawieniu się u pacjenta nowych zmian skórnych warto brać pod uwagę infekcję wirusem SARS-CoV-2

Potekaev NN, Zhukova OV, Protsenko DN, Demina OM, Khlystova EA, Bogin V. Clinical characteristics of dermatologic manifestations of COVID-19 infection: case series of 15 patients, review of literature, and proposed etiological classification [published online ahead of print, 2020 Jul 3]. Int J Dermatol. 2020;10.1111/ijd.15030. doi:10.1111/ijd.15030
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/ijd.15030

Kearns DG, Uppal S, Chat VS, Wu JJ. Assessing the risk of dupilumab use for atopic dermatitis during the COVID-19 pandemic [published online ahead of print, 2020 Jun 10]. J Am Acad Dermatol. 2020;S0190-9622(20)31075-6. doi:10.1016/j.jaad.2020.06.015

podczas łagodnej infekcji COVID-19. Infekcja SARS-Cov-2 nie spowodowała zaostrzenia astmy. Stwierdzono, że podanie leku nie wpłynęło negatywnie na przebieg infekcji. Autorzy opisu sugerują, że omalizumab może mieć działanie protekcyjne, ponieważ zwiększa odpowiedź przeciwwirusową przez zmniejszanie ekspresji receptora o wysokim powinowactwie dla IgE na plazmocytoidalnych komórkach dendrytycznych, które są ważnym elementem odpowiedzi na zakażenie wirusowe.

Lommatzsch M, Stoll P, Virchow JC. COVID-19 in a patient with severe asthma treated with Omalizumab [published online ahead of print, 2020 Jun 16]. Allergy. 2020;10.1111/all.14456. doi:10.1111/all.14456
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/all.14456

z powodu ciężkiej astmy. Przebieg infekcji COVID-19 był łagodny, nie było potrzeby stosowania doustnych GKS, które przed zastosowaniem leczenia biologicznego były konieczne u tego pacjenta w zaostrzeniach infekcyjnych. Jest to przykład opisujący jednego pacjenta, jednak brakuje danych o przebiegu COVID-19 u osób z astmą leczoną biologicznie.

Renner A, Marth K, Patocka K, Pohl W. COVID-19 in a severe eosinophilic asthmatic receiving benralizumab - a case study [published online ahead of print, 2020 Jun 18]. J Asthma. 2020;1-3. doi:10.1080/02770903.2020.1781165
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02770903.2020.1781165

którzy zajmują się obszarem głowy i szyi ze względu na znaczną aerolizację wirusa. Z przeglądu literatury Parhar i wsp. wynika, że roztwór jodopowidonu (stężenie od 0,23 do 7%) jest skutecznym środkiem wirusobójczym wobec SARS-CoV-1 i MERS-CoV. Bidra i wsp. w modelu in vitro wykazali, że roztwór ten jest skuteczny również wobec SARS-CoV-2 oraz nie wywołuje efektu cytopatycznego na komórkach. Roztwór jodopowidonu wydaje się rozwiązaniem wartym przebadania w warunkach klinicznych celem zmniejszenia ryzyka zakażenia np. podczas zabiegów na błonach śluzowych górnego układu oddechowego lub stomatologicznych.

Bidra AS, Pelletier JS, Westover JB, Frank S, Brown SM, Tessema B. Rapid In-Vitro Inactivation of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Using Povidone-Iodine Oral Antiseptic Rinse [published online ahead of print, 2020 Jun 8]. J Prosthodont. 2020;10.1111/jopr.13209. doi:10.1111/jopr.13209
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jopr.13209

Parhar HS, Tasche K, Brody RM, et al. Topical preparations to reduce SARS-CoV-2 aerosolization in head and neck mucosal surgery. Head Neck. 2020;42(6):1268-1272. doi:10.1002/hed.26200
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/hed.26200

Opracowanie:
Lek.med. Aleksandra Likońska
Konsultacja: prof. dr hab. Marek L. Kowalski
Monitor pyłkowy

Sponsor serwisu Alert COVID-19:

TAKEDA

  Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt