Home  Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt    

Poprzednie webinaria

Zapraszam do udziału w cyklu spotkań online (webinariów)
czasopisma Alergia Astma Immunologia pt.:
„Leczenie biologiczne astmy ciężkiej w okresie pandemii SARS-Cov-2”

Ten cykl webinariów ma być platformą wymiany doświadczeń między lekarzami prowadzącymi leczenie biologiczne astmy ciężkiej lub planującymi jej rozpoczęcie, w trudnym okresie pandemii COVID-19, a także źródłem aktualnej wiedzy dotyczącej leczenia astmy. Zaczynamy od dwóch spotkań w maju i czerwcu, a gdy zajdzie taka potrzeba, będziemy je kontynuować w następnych miesiącach.

Prof. Marek L. Kowalski
Redaktor Naczelny
„Alergia Astma Immunologia – przegląd kliniczny”

Moderatorzy: Prof. Marek L Kowalski, Dr Ewa Bogacka

  • Postępowanie w astmie ciężkiej w czasie pandemii COVD-19 - zalecenia ekspertów
        Prof. Marek L Kowalski
  • Jakie elementy programu lekowego możemy modyfikować w okresie pandemii?
        Prof. Karina Jahnz-Różyk
  • Praktyczne problemy kwalifikacji do leczenia biologicznego astmy ciężkiej
        Dr Ewa Bogacka
  • Dyskusja - wypowiedzi ośrodków prowadzących leczenie biologiczne astmy ciężkiej

 
Partnerzy cyklu webinariów:

Moderatorzy: Dr Rafał Dobek, Dr Iwona Damps-Konstańska

• Leki biologiczne w leczeniu astmy - dziś i jutro.
    Dr Rafał Dobek
• Gdy epidemia COVID-19 przeminie ...
    Dr Iwona Damps-Konstańska
• Doświadczenia ośrodków leczących astmę ciężką -
wyniki ankiety zebranej od lekarzy uczestniczących
w programie
    Prof. Marek L Kowalski
• Dyskusja

 
Partnerzy cyklu webinariów:Partnerzy cyklu webinariów:  Home Aktualny numer Archiwum Redakcja Informacje dla autorów Recenzenzowanie prac Indeksowanie czasopisma Dla sponsorów Kontakt